Més que una comissió

Presidents 1942 - 1953

1975-77
ANTONI REYNÉS MOYA

1978
ALFREDO PERETÓ COMINS

1979 – 82
FRANCESC RUIZ BELTRÁN

1983 – 85
JOAN VIDAL CASTERA

1986 – 87
ENRIQUE SIFRE CORTS

1988 – 89
FRANCESC RUIZ BELTRÁN

Benvinguts!

Ja teniu disponible el llibret 2024

Esto se cerrará en 20 segundos